Tutima Saxon One Automatic

Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-saxon-one-automatic.jpg Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-saxon-one-automatic-2.jpg

Số hiệu: 6120-02
Cấu tạo: máy tự động Tutima Caliber 330; đường kính 25.6 mm, dày 5.05 mm; 25 hạt kính; 28,800 vph; dự trữ năng lượng 36 giờ

Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; tuần, ngày

Thiết kế: thép không rỉ, đường kinha 42 mm, dày 12.4 mm; mặt kiếng sapphire; nắp sau trong suốt; núm được vát vân dọc; chịu nước 20 atm

Dây đeo: thép không rỉ

Giá: $4,400

Tutima M2 Chronograph

Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-m2-chronograph-2.jpg Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-m2-chronograph.jpg

Số hiệu: 6541-02
Cấu tạo: máy tự động Tutima Caliber 521; đường kính 30 mm, dày 7.9 mm; 25 hạt kính; 28,800 vph; kim giây chuyển động trượt; dự trữ năng lượng 46 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; hiện thị giờ dạng 24 giờ; thể thao; ngày

Thiết kế: titanium, đường kính 46 mm, dày 15.35 mm; mặt kiếng sapphire; núm được vát dọc; chịu nước 30 atm

Dây đeo: titanium

Giá:
$7,600

Grand Flieger Airport Automatic

Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-tutima_grand-flieger-airport-automatic-2.jpg Hãng Đồng hồ Tutima giới thiệu các dòng mới (2014)-tutima_grand-flieger-airport-automatic.jpg

Số hiệu: 6101-01
Cấu tạo: máy tự động Tutima Caliber 521; đường kính 30 mm, dày 7.9 mm; 25 hạt kính; 28,800 vph; kim giây chuyển động trượt; dự trữ năng lượng 46 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; thể hiện giờ dạng 24 giờ; thể thao; ngày

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 43 mm, dày 13 mm; viền được khắc từ 0-60 dùng để đo thể thao; mặt kiếng sapphire; nắp lưng trong suốt; núm được vát dọc; chịu nước 20 atm

Dây đeo: dây da bò

Giá: $2,560
Phiên bản khác: dây đeo bằng thép không rỉ ($2,950)