1.CitizenGiá bán 2 triệu
Mặt 38,5 mm
Dầy :1cm
Sản phẩm gồm 1 hộp +1 thẻ bảo hành citizen .
Bảo hành free :6 tháng
Mới 100%
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
2.Citizen mặt đen dây đờ mi
Giá bán 2 triệu 400 nghìn đồng
Mật 40 mm
dày 1,1cm
Sản phẩm gồm 1 hộp +1 thẻ bảo hành citizen .
Bảo hành free :6 tháng
Mới 100%
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví


Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví
Kính phố 2 em đeo tay citizen giá hợp ví