Những hình ảnh và thông tin quảng cáo của hãng Rolex
Attached Images

Attached Images

Rolex thử nghiệm bỏ những máy tự động vào vỏ những đồng hồ Oyster Quartz xem kiểu thiết kế này có hợp với máy tự động không. Những đồng hồ này khá hiếm gặp vì chỉ là những bản thử nghiệm.
donghothuysy.net