www.donghothuysy.net xin gửi đến quý vị thông tin tham khảo về quá trình hình thành của dòng đồng hồ Rolex Oyster Quartz

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  OysterQuartz.jpg
Lần xem: 288
Kích thước:  367.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Giới thiệu OysterQuartz.jpg
Lần xem: 288
Kích thước:  182.4 KB