moi thong tin dieu hien thi tren hinh anh.


giá của em nó là 8tr. neu ae nào quan tam xin lien he sdt 00855979001011 gặp Cường. mình là người mói nếu có gì thiếu sót xin mọi người bỏ qua cho.