Giới thiệu đến các bạn đồng hồ Omega de mi, 2 kim, mới nguyên con 100%, chưa sử dụng, có hộp. Máy chạy pin. Giá con này là 950 USD. Bạn nảo thích hoặc có nhu cầu thì liên hệ Tuấn 0908591477, email :tuanlehoang2025@yahoo.com.vn, donghominhduc@gmail.com và xem thêm tại http://www.facebook.com/donghominhduc