Toi co chiec dong ho hieu Tissot con moi 98% zin nguyen muon ban ! Ai co nhu cau lien lac 0944433375 gia cuc hop ly Gia hang dang ban 10.700.000 d toi can tien nen ban 5000.000