kính phố các bác 1 em Eterna đời đầu chó đời mới, kính saphia, size 34,5
Vàng nguyên khối 18kxin call: 0942162323 Minh