Em có người quen gởi về 1 cái Roamer. Bác nào rành về đồng hồ định giá giùm em cái. Ai thích thì em để lại.