E vừa lên nhà ông ngoại thấy ông có 2 chiếc đồng hồ quả quýt của Omega năm 1775 và năm 1856 ko biết hàng tàu hay gì nhưng trên đồng hồ có ghi Swiss Made con 1865 lật được 2 bên con 1775 lật được 1 bên con bên kia ko biết là lật được hay ko ảnh ọt e nó đây
Mod xem e 2 chiếc Omega quả quýt này với-wp_20130209_002.jpgMod xem e 2 chiếc Omega quả quýt này với-wp_20130209_003.jpgMod xem e 2 chiếc Omega quả quýt này với-wp_20130213_006.jpgMod xem e 2 chiếc Omega quả quýt này với-wp_20130213_008.jpg