Xem hộ mình đồng hồ này!-64804_541986682490125_132989088_n.jpg
Nhà mình mua nó lâu rồi ở Tíc Tắc Đồng Khởi năm 1998, ít đeo,ai dám định dùm thương hiệu Nobel này với!