Chào các bạn,

Bạn nào rành về đồng hồ có thể cho mình biết thông tin chiếc đồng hồ này không? giá trị hiện tại có thể mua được.

Mình gửi vài tấm hình chụp bằng điện thoại. Cái dây đồng hồ là dây thường, mới mua gắn vào.

Nhờ giúp tìm thông tin về chiếc đồng hồ Omega De Ville-2014-07-17201706_zps2cee9408.jpg
Nhờ giúp tìm thông tin về chiếc đồng hồ Omega De Ville-2014-07-17201723_zps20c58804.jpg
Nhờ giúp tìm thông tin về chiếc đồng hồ Omega De Ville-2014-07-17201733_zps535c9e88.jpg
Nhờ giúp tìm thông tin về chiếc đồng hồ Omega De Ville-2014-07-17201750_zpsd34b19f5.jpg

Thanks ... Thịnh