KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Xếp bài từ 1 tới 18 trên 18

Chuyên mục: KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Thông tin tổng quát đồng hồ Thụy Sỹ-kiến thức-kinh nghiệm. Nơi dành cho mọi người chia sẻ các thông tin, kiến thức, trải nghiệm thực tế tin tức giải trí về đồng hồ.

 1. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mystery Watches - Đồng hồ bí ẩn

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 01:48 PM
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 6,957
  06-23-2017, 02:38 PM Tới bài mới nhất
 2. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ vĩnh cửu kỳ diệu Lecoultre Atmos

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 03:50 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 5,408
  09-07-2016, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 7,744
  09-07-2016, 12:53 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 11,152
  09-07-2016, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 5,568
  09-07-2016, 12:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 29,690
  09-07-2016, 12:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 15,889
  09-07-2016, 12:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,831
  06-07-2016, 02:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,568
  03-10-2016, 04:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,987
  02-19-2016, 05:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,919
  02-03-2016, 03:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,635
  01-31-2016, 04:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,420
  01-31-2016, 04:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,735
  01-29-2016, 12:20 PM Tới bài mới nhất
 3. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ chuyên dùng cho phi công

  Started by Admin donghothuysy3, 01-29-2016 11:48 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,592
  01-29-2016, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 4. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ lặn của Seiko

  Started by Admin donghothuysy3, 12-16-2015 06:12 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,680
  12-16-2015, 06:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,816
  12-13-2015, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 5. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ siêu phức tạp Urwerk UR-202S

  Started by Admin donghothuysy3, 11-22-2015 06:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,627
  11-22-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,523
  11-16-2015, 04:47 PM Tới bài mới nhất
 6. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Girard-Perregaux Constant Escapement

  Started by Admin donghothuysy3, 11-16-2015 04:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,223
  11-16-2015, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,391
  11-15-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,313
  11-05-2015, 05:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,276
  11-05-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,678
  10-25-2015, 04:09 PM Tới bài mới nhất
 7. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Saint Honoré Worldcode

  Started by Admin donghothuysy3, 10-25-2015 03:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,488
  10-25-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,315
  10-24-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,329
  10-24-2015, 05:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,392
  10-22-2015, 12:41 PM Tới bài mới nhất
 8. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ dành cho những phi hành gia

  Started by Admin donghothuysy3, 10-22-2015 11:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,328
  10-22-2015, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,402
  10-19-2015, 07:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,909
  10-19-2015, 03:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,353
  10-15-2015, 05:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,490
  10-14-2015, 12:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,200
  10-11-2015, 06:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,173
  10-11-2015, 06:14 PM Tới bài mới nhất
 9. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ cao cấp mang phong cách Star Wars

  Started by Admin donghothuysy3, 10-08-2015 04:56 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,203
  10-08-2015, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,319
  10-08-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,264
  10-07-2015, 06:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,156
  10-07-2015, 01:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,279
  10-07-2015, 01:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,383
  10-06-2015, 12:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,755
  10-05-2015, 05:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,103
  10-05-2015, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,341
  10-05-2015, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,335
  09-26-2015, 05:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,268
  09-26-2015, 04:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,199
  09-26-2015, 03:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,076
  09-25-2015, 05:03 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,117
  09-25-2015, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,380
  09-25-2015, 01:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,546
  09-23-2015, 04:40 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,185
  09-23-2015, 04:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,438
  09-23-2015, 04:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,430
  09-22-2015, 05:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,146
  09-22-2015, 05:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,249
  09-21-2015, 03:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,434
  09-20-2015, 06:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 905
  09-20-2015, 06:01 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,036
  09-20-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,035
  09-19-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,043
  09-19-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,208
  09-18-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,167
  09-18-2015, 04:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,288
  09-17-2015, 11:34 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,682
  09-16-2015, 07:45 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,236
  09-16-2015, 06:11 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 989
  09-15-2015, 07:14 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,095
  06-19-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,614
  05-30-2015, 11:36 AM Tới bài mới nhất
 10. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bí kíp phân biệt đồng hồ thật và fake.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-06-2015 10:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,137
  04-06-2015, 10:59 AM Tới bài mới nhất
 11. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những xu hướng đồng hồ gây sốt 2015.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-04-2015 06:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,392
  04-04-2015, 06:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,982
  03-03-2015, 06:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,704
  02-11-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
 12. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ Đẳng Cấp Của Montblanc

  Started by Admin donghothuysy3, 02-06-2015 09:07 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,319
  02-06-2015, 09:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,479
  01-11-2015, 11:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,795
  12-12-2014, 07:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,147
  11-20-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,365
  11-19-2014, 05:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,770
  11-04-2014, 09:38 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,052
  10-11-2014, 10:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,382
  10-09-2014, 10:25 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,397
  10-07-2014, 11:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,139
  10-06-2014, 09:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,640
  10-04-2014, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,102
  10-01-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,216
  09-23-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,726
  09-18-2014, 05:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,291
  09-13-2014, 11:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,170
  09-09-2014, 02:26 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,069
  09-06-2014, 11:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,424
  09-03-2014, 04:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,374
  08-18-2014, 05:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,113
  08-18-2014, 03:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,807
  08-16-2014, 03:22 PM Tới bài mới nhất
 13. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Sành điệu với đồng hồ Jacquet Drozlady 8

  Started by Admin donghothuysy3, 08-14-2014 04:55 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,119
  08-14-2014, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,455
  08-08-2014, 11:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,048
  08-02-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,512
  08-01-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,730
  07-19-2014, 04:30 PM Tới bài mới nhất
 14. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ kỹ thuật số - Digital Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 03:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,243
  07-05-2014, 03:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,290
  07-05-2014, 10:32 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,089
  07-04-2014, 04:46 PM Tới bài mới nhất
 15. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ quân sự - Military Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-04-2014 11:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,223
  07-04-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,141
  07-03-2014, 04:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,214
  07-03-2014, 10:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,176
  07-02-2014, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,349
  07-02-2014, 01:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,274
  07-01-2014, 04:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,156
  07-01-2014, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,153
  07-01-2014, 10:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,192
  06-28-2014, 04:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,241
  06-27-2014, 03:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,131
  06-26-2014, 09:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,437
  06-19-2014, 03:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,362
  06-19-2014, 01:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,340
  06-19-2014, 11:40 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,519
  05-17-2014, 02:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,316
  05-16-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,351
  05-16-2014, 11:44 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,729
  05-15-2014, 10:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,999
  05-14-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,374
  05-12-2014, 11:02 AM Tới bài mới nhất
 16. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 3 lý do đàn ông nên đeo đồng hồ !

  Started by Admin donghothuysy3, 05-09-2014 11:56 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,091
  05-09-2014, 11:56 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,218
  04-16-2014, 02:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,221
  04-08-2014, 05:13 PM Tới bài mới nhất
 17. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng Hồ Jeanrichard 1681 Blue

  Started by Admin donghothuysy3, 03-20-2014 08:26 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,400
  03-20-2014, 08:26 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 12,607
  11-21-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,408
  11-01-2013, 10:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,936
  08-08-2013, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,067
  06-28-2013, 10:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,009
  06-27-2013, 04:04 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,977
  06-27-2013, 03:14 AM Tới bài mới nhất
 18. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng hồ Romain Jerome Moon Orbiter

  Started by Admin donghothuysy, 06-24-2013 03:06 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,511
  06-24-2013, 03:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,459
  06-22-2013, 05:25 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,057
  06-18-2013, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,070
  06-04-2013, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,912
  05-29-2013, 03:52 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,788
  05-28-2013, 05:35 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,848
  05-28-2013, 11:30 AM Tới bài mới nhất
 19. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 thương hiệu có tiếng nhất thế giới

  Started by Admin donghothuysy, 05-28-2013 11:17 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,472
  05-28-2013, 11:17 AM Tới bài mới nhất
 20. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Ngắm đồng hồ gỗ rất tinh xảo

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 12:00 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,578
  05-27-2013, 12:00 PM Tới bài mới nhất
 21. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ xa xỉ

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 11:43 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,808
  05-27-2013, 11:43 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,269
  05-27-2013, 11:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 2,794
  05-02-2013, 12:19 AM Tới bài mới nhất
 22. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 Mẫu Đồng Hồ Ấn Tượng Nhất Thế Giới

  Started by Admin donghothuysy, 04-25-2013 10:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,624
  04-25-2013, 10:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,917
  04-25-2013, 01:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,854
  04-08-2013, 04:39 AM Tới bài mới nhất
 23. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Tourbillon là gì?

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 02:12 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 11,032
  03-30-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,930
  03-16-2013, 01:42 AM Tới bài mới nhất
 24. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những Đồng hồ nổi bật của năm 2011

  Started by Admin donghothuysy, 02-20-2013 04:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,209
  02-20-2013, 04:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,416
  02-20-2013, 03:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,390
  02-20-2013, 03:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,578
  11-23-2012, 10:49 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,770
  02-25-2012, 04:19 AM Tới bài mới nhất
 25. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thời trang đồng hồ của các Sao Mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:24 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,192
  02-25-2012, 03:24 AM Tới bài mới nhất
 26. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ IWC Schaffhausen Của Zinédine Zidane

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:16 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,880
  02-25-2012, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 6,667
  12-24-2011, 01:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,227
  11-30-2011, 10:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 5,580
  11-29-2011, 01:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,653
  11-29-2011, 01:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 3,964
  11-14-2011, 12:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 25,004
  11-14-2011, 12:21 AM Tới bài mới nhất
 27. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Phong cách đồng hồ "không mặt số" mới

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,258
  09-26-2011, 02:03 AM Tới bài mới nhất
 28. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Cartier và Montblanc đối phó với bão giá

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,386
  09-26-2011, 02:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,076
  09-26-2011, 01:54 AM Tới bài mới nhất
 29. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ máy siêu phức tạp của Urwerk UR-110

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:51 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,262
  09-26-2011, 01:51 AM Tới bài mới nhất
 30. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ ngọc trai tuyệt mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:49 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,003
  09-26-2011, 01:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,615
  09-26-2011, 01:38 AM Tới bài mới nhất
 31. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ đeo tay đẳng cấp

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:23 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,449
  09-26-2011, 01:23 AM Tới bài mới nhất
 32. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 chiếc đồng hồ - xe hơi của năm 2006

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,007
  09-26-2011, 01:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,908
  09-26-2011, 12:56 AM Tới bài mới nhất
 33. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ nữ trang

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:52 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,955
  09-26-2011, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,456
  09-26-2011, 12:43 AM Tới bài mới nhất
 34. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thú săn đồng hồ "độc"

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:33 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,562
  09-26-2011, 12:33 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,584
  09-26-2011, 12:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,948
  09-26-2011, 12:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,241
  09-26-2011, 12:16 AM Tới bài mới nhất
 35. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Thụy Sỹ - Đôi điều lý thú

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 03:28 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,928
  06-29-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
 36. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Lịch sử của đồng hồ

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 02:22 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,310
  06-29-2011, 02:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,978
  06-21-2011, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,937
  06-16-2011, 04:37 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,257
  06-16-2011, 04:05 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,919
  06-16-2011, 04:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,540
  06-16-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,920
  06-16-2011, 03:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,183
  06-16-2011, 03:19 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,968
  06-16-2011, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,674
  06-16-2011, 01:32 AM Tới bài mới nhất
 37. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ sưu tập Đồng hồ đắt nhất thế giới

  Started by Kahn, 06-14-2011 10:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,212
  06-14-2011, 10:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,699
  06-12-2011, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,619
  06-12-2011, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,671
  05-02-2011, 02:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 5,144
  04-25-2019, 10:22 PM Tới bài mới nhất
 1. Đôi nét về Omega De Ville Prestige

  Started by vietbb01578, 02-20-2017 09:24 AM
  omega
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 6,056
  02-20-2017, 09:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,625
  02-17-2017, 02:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 958
  12-21-2016, 09:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,233
  12-14-2016, 10:09 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,096
  11-23-2016, 04:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,161
  11-15-2016, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,065
  11-12-2016, 11:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 894
  10-25-2016, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 864
  10-18-2016, 04:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 865
  10-17-2016, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,056
  10-07-2016, 09:45 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,343
  10-06-2016, 11:06 AM Tới bài mới nhất
 2. Ae giúp đỡ

  Started by koko83, 05-12-2016 03:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,173
  05-12-2016, 03:23 PM Tới bài mới nhất
 3. thumbs-up Nhờ các bác xem hộ em này với

  Started by bob, 08-16-2015 05:22 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 969
  bob
  08-16-2015, 05:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 877
  07-09-2015, 03:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 938
  07-04-2015, 10:13 AM Tới bài mới nhất
 4. nhờ add kiểm tra giúp!

  Started by tranvanchinh1990x, 04-22-2015 08:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,004
  04-22-2015, 08:31 PM Tới bài mới nhất

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có Bài Mới Trong Ðề Tài Sôi Nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa Có Bài Mới Trong Ðề Tới Sôi Nổi Này
Ðề tài đã khoá
Ðã bị đóng lại
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Ðã từng gởi bài trong mục này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

0936802803 Mr. Hiếu - 85/6 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, SaiGon