IWC Flieguer Chronograph

Chi tiết các chức năng trên 1 chiếc đồng hồ Chronograph của hãng IWC-iwc-flieguer-chronograph-www.donghothuysy.net.jpgIWC Doppel Chronograph

Chi tiết các chức năng trên 1 chiếc đồng hồ Chronograph của hãng IWC-iwc-doppel-chronograph-www.donghothuysy.net.jpg