Giai đoạn 1: Thập niên 1910

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1910s.jpg
Lần xem: 147
Kích thước:  441.9 KB


Giai đoạn 2: Thập niên 1920

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1920s.jpg
Lần xem: 132
Kích thước:  590.2 KB