Giai đoạn 3: Thập niên 1930s

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1930s.jpg
Lần xem: 103
Kích thước:  798.8 KB


Giai đoạn 4: Thập niên 1940s

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1940s.jpg
Lần xem: 91
Kích thước:  775.1 KB