Giai đoạn 5: Thập niên 1950

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1950s.jpg
Lần xem: 111
Kích thước:  733.2 KB


Giai đoạn 6: Thập niên 1960

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1960s.jpg
Lần xem: 111
Kích thước:  727.0 KB