Giai đoạn 7: Thập niên 1970

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1970s.jpg
Lần xem: 217
Kích thước:  646.1 KB


Giai đoạn 8: Thập niên 1980 đến nay

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ thập niên 1980s.jpg
Lần xem: 219
Kích thước:  701.5 KB