Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  dong ho chu nhat.jpg
Lần xem: 176
Kích thước:  382.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Hamilton Cambridghe 1940-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 187
Kích thước:  245.1 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  modern cartier tank 1980 2- www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 204
Kích thước:  201.7 KB