Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  automatic watches.jpg
Lần xem: 131
Kích thước:  426.3 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Harwood gold automatic wrstwatch 1922 - www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 131
Kích thước:  318.4 KB