Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  world timer watches.jpg
Lần xem: 103
Kích thước:  337.2 KB


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  movado-switzerland-a-stainless-steel-worldtime-wr-3467581.jpg
Lần xem: 99
Kích thước:  175.5 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  patek philippe world timer-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 101
Kích thước:  180.4 KB