Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  đồng hồ quân sự.jpg
Lần xem: 169
Kích thước:  317.2 KB


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  hamilton military khaki 1940.jpg
Lần xem: 180
Kích thước:  223.5 KB


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  IWC Mark XI - www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 174
Kích thước:  202.2 KB