Dù được đặt cố định trên tường các nhà phát minh vẫn có thể thỏa sức sáng tạo với những chiếc đồng hồ này.

1. Chiếc đồng hồ mô phỏng máy đánh nhạc.


Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


2. Chiếc đồng hồ RND với những khối hộp báo giờ được đặt ở các vị trí khác nhau trên tường.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


3. Chiếc đồng hồ dành cho các nhà toán học.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

4. Chiếc đồng hồ được tận dụng từ vành xe bỏ đi.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

5. Đồng hồ Domino với từng quân Domino báo hiệu cho các đơn vị thời gian khác nhau.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


6. Chiếc đồng hồ mang tên "Whatever!" (Sao cũng được!)

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

7. Chiếc đồng hồ "Definition of Time" (Định nghĩa thời gian).

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


8. Chiếc đồng hồ "tan chảy".

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

9. Chiếc đồng hồ với thiết kế có thể nhìn giờ từ phía bên cạnh.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


10. Chiếc đồng hồ quạt giấy đẹp mắt.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


11. Chiếc đồng hồ với thiết kế dành cho người mù màu.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

12. Chiếc đồng hồ "Continue Time" với 3 kim được gắn liền với nhau nhưng vẫn thể hiện chính xác thời gian.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị


13. Chiếc đồng hồ kính lúp sẽ phóng to giờ và phút hiện tại.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

14. Chiếc đồng hồ viết bảng: Bạn có thể viết phương châm, định hướng sống hay chỉ đơn giản là kế hoạch của ngày hôm nay lên đồng hồ.

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị

Những chiếc đồng hồ treo tường với thiết kế thú vị