ông chú làm cùng muốn để lại cái đồng hồ này , mà tìm mãi ko thấy thông tin . glashutte original . 5atm No. 498c . thông thường thì là Nr. ko biết sao cái này lại là No. ko biết có phải fake ko ae giúp đỡ