Đồng hồ cổ hoặc đồ vật cổ thì phải trên 100 năm thì mới gọi là cổ.
(Antique là cổ trong tiếng Mỹ)

Từ 20 năm đến 99 năm thì gọi là đồ xưa. ( Vintage là xưa trong tiếng Mỹ)

Từ 1 năm đến 19 năm thì là đồ đời mới.(Modern là đời mới trong tiếng Mỹ)

Những danh từ chuyên môn này áp dụng cho mọi thứ chứ không riêng đồng hồ. Để thể hiện sự am hiểu, chúng ta nên gọi sao cho thích hợp hơn.

Written by donghothuysy.net