Bell & Ross Vintage 126 Sport Heritage

Đồng hồ Bell & Ross phong cách Vintage 126 Sport Heritage và BR03-94 Golden Heritage  (2014)-vintage-126-sport-heritag2.jpg Đồng hồ Bell & Ross phong cách Vintage 126 Sport Heritage và BR03-94 Golden Heritage  (2014)-vintage-126-sport-heritag.jpg

Số hiệu: BRV126-ST-HER/SRB

Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2894-2; rộng 28.6 mm, dày 6.1 mm; 37 hạt chân kính; 28,800 dao động/phút; dự trữ năng lương 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, 2 đồng hồ phụ, ngày, đo giờ thể thao

Thiết kế: thép không rỉ, mặt kính 41 mm, dày 13.3 mm; viền khắc số đo thể thao 60 đơn vị; mặt đá sapphire; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da, xỏ khuy

Giá: $4,500

Giá khi thay dây kim loại: $4,800

BR03-94 Golden Heritage

Đồng hồ Bell & Ross phong cách Vintage 126 Sport Heritage và BR03-94 Golden Heritage  (2014)-br03_94_golden_heritage.jpg Đồng hồ Bell & Ross phong cách Vintage 126 Sport Heritage và BR03-94 Golden Heritage  (2014)-rimg0644.jpg

Số hiệu: BR0394-ST-G-HE/SCA

Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2894-2; rộng 28.6 mm, dày 6.1 mm; 37 hạt chân kính; 25,200 dao động/phút; dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, 2 đồng hồ phụ, ngày, chế độ thể thao

Thiết kế: thép không rỉ được đánh bóng, 42 x42 mm, dày 12.3 mm; viền được vát 4 vít ở 4 góc; mặt kiếng sapphire; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da, khuy xỏ

Giá: $5,800