Hình trắng đen là những máy đời xưa, hình mầu là những máy đời mới hơn.

Những hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0087.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0062-copy-2-copy.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0069.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0071.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0075.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0079.jpgNhững hình máy xưa và nay của JAEGER - LECOULTRE-img_0081.jpg