Hãng đồng hồ Rolex sử dụng những tên khác cho đồng hồ của họ trong những năm 30's và 40's. Những dòng đồng hồ đó có tên như sau: Rolex Oyster Imperial, Rolex Oyster Speedking, Rolex Oyster Royal, Rolex Oyster Firefly, Rolex Precision, Rolex Prince Elegant, Rolex Army....


Rolex Oyster Imperial
Tên :  Rolex Oyster Imperial www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 184
Kích cở :  80.6 KB

Rolex Oyster Speedking
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-oyster-speedking-www.donghothuysy.net.jpg

Rolex Oyster Royal
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-oyster-royal-www.donghothuysy.net.jpg

Rolex Oyster Firefly
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-oyster-firefly-www.donghothuysy.net.jpg

Rolex Precision
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-precision-www.donghothuysy.net.jpg

Rolex Prince Elegant
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-prince-elegant-www.donghothuysy.net.jpg

Rolex Army
Những dòng đồng hồ Rolex trong năm 30's & 40's-rolex-army-www.donghothuysy.net.jpgdonghothuysy.net