Cửa hàng chuyên thu mua đồng hồ Rolex Day-Date-đồng hồ Rolex president giá hợp lý-giá cao nhất

Rolex Day-Date/Day-Date II Reference/Model numbers-dsc00641.jpg

Day-Date
1803, 1804, 1806, 1807, 6511, 6611, 18026, 18028, 18029, 18038,
18039, 18046, 18049, 18078, 18079, 18206, 18208, 18238,
18239, 18248, 18249, 18296, 18308, 18338, 18346, 18348,
18349, 18366, 18368, 18378, 18388, 18389, 18946, 18948,
18956, 18958, 118205, 118206, 118208, 118209, 118235,
118238, 118239, 118296, 118338, 118339, 118346, 118348,
118366, 118388, 118389, 118398, 118399

Day-Date II
218206, 218235, 218238, 218239


Xoạn Viết bởi donghothuysy.net