Caliber 2253

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-2253.jpg

Máy tự động; công nghệ 1-minute tourbillon; 4 trống lò xo chạy cùng lúc, dự trữ năng lượng 14 ngày; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; lịch van niên thể hiện tháng, năm, tuần, ngày; thanh cân bằng thời gian; chỉ báo năng lượng
Đường kính: 32.5 mm
Dày: 9.6 mm
Hạt kính: 30
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph
Ghi chú: chỉ sản xuất 10 chiếc

Caliber 2260

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-2260.jpg

Vận hành bằng phương pháp thủ công, công nghệ 1-minute tourbillon; búa đơn, dự trữ năng lương 336 giờ; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung (trong bộ hoạt động tourbillon)
Đường kính: 29.1 mm
Dày: 6.8 mm
Hạt kính: 31
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph

Caliber 2795

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-2795.jpg

Máy tự động; công nghệ 1-minute tourbillon; búa đơn, dự trữ năng lượng 45 giờ; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung (trong bộ tourbillon)
Kích thước: 27.37 x 29.3 mm
Dày: 6.1 mm
Hạt kính: 27
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph

Caliber 2460 WT

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-2460.jpg

Máy tự động, búa đơn, dự trữ năng lượng 40 giờ
Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; múi giờ phụ (thể hiện giờ ở 37 vùng); chỉ báo ngày/đêm
Đường kính: 36.6 mm
Dày: 8.1 mm
Hạt kính: 27
Quả lắc: glucydur
Dao động: 28,800 vph

Caliber 1120 SQ

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-1120-sq.jpg

Máy tự động; búa đơn, dự trữ năng lượng 40 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút
Đường kính: 28.4 mm
Dày: 2.45 mm
Hạt kính: 36
Quả lắc: glucydur
Dao động: 19,800 vph
Ghi chú: kiến trúc siêu mỏng, được hoàn thiết với các kết cấu có thể nhìn thấy rõ sự chuyển động

Caliber 1003

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-1003.jpg

Máy chạy bằng phương pháp thủ công; búa đơn, dự trữ năng lượng 31 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút
Đường kính: 21.1 mm
Dày: 1.64 mm
Hạt kính: 18
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph
Ghi chú: được chế tạo với các chi tiết mỏng nhất hiện nay

Caliber 4400

Các mẫu máy hãng Vacheron Constantin sử dụng trong các dòng Đồng hồ của mính-caliber-4400.jpg

Vận hành thủ công; búa đơn, dự trữ năng lượng 65 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung
Đường kính: 28.5 mm
Dày: 2.8 mm
Hạt kính: 21
Quả lắc: glucydur
Dao động: 28,800 vph
Ghi chú: cạnh vát đường rảnh, bộ phận ngựa theo chuẩn cotes de Geneve