www.donghothuysy.net xin gửi đến quý vị thông tin về sự hình thành và phát triển của dòng đồng hồ Rolex Cosmograph "Daytona"

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Cosmograph.jpg
Lần xem: 179
Kích thước:  303.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Gioi thieu cosmograph.jpg
Lần xem: 168
Kích thước:  194.5 KB