Nơi chuyên thu mua đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 6234-6238-6239-6240-6241-6262-6263-6264-6265-6240-6241Cosmograph/Daytona Reference Numbers

Năm 1960 to 1991: 6234,6238,6239, 6240, 6241, 6262, 6263, 6264, 6265,
6240, 6241

Năm 1991 to 2000: 16518, 16519, 16520, 16523, 16528, 16568,

Năm 2000 tới hiện tại: 116505, 116509, 116518, 116519, 116520, 116523, 116528, 116568, 116589,
116598, 116599

Năm sản xuất:
1960 to 1991 dùng máy Valjoux gồm 72B, 722/1, 727
1991 to 2000 thay đổi dùng máy tự động Zenith chronograph
2000 tới hiện tại (Cal. 4130 vẫn đang sử dụng, toàn bộ máy được Rolex làm tại hãng)

www.donghothuysy.net