The Oyster đã chứng minh rất thành công; tuy nhiên có một vấn đề: nhiều khách hàng đã quên đóng kín núm (khi chỉnh giờ và lên giây thiều) nên đã để nước vào. Khách hàng đến than phiên "lẽ ra đồng hồ nầy phải kín nước" Từ đó Rolex nỗ lực suy nghĩ để làm ra cái máy đồng hồ mà không phải lên dây thiều mỗi ngày. Lý do đó nên Rolex sớm chế tạo ra được máy tự động không cần phải lên dây thiều vì thế nên khoảng năm 1931 Rolex Perpetual (Rolex máy tự động đầu tiên, Bubble back) đã xuất hiện. Cùng thời đó cũng có rất nhiều hiệu khác làm được đồng hồ tự động tuy nhiên có rất nhiều hiệu búa tự động của họ chỉ quay được nửa vòng và co' tiềng kêu cọc cạch khi máy lên dây; Rolex thì quay được nguyên vòng và êm ru.

Viết bởi www.donghothuysy.net