Chúng tôi là nơi chuyên thu mua những dòng Rolex Oyster Perpetual-Rolex Oyster Perpetual Date

Rolex Oyster Perpetual
1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1014, 1018,
1023, 1024,1025, 1030, 1038, 1500, 1501, 1565, 5500,
6085, 6103, 6177, 6202, 6284, 6518, 6532, 6546, 6548,
6549, 6551, 6552, 6556, 6564, 6565, 6567, 6569, 6580,
6582, 6584, 6590, 6605, 6623, 6634, 14203, 14203M,
14208, 14208M, 14233, 14238, 116000, 116034, 177200,
177210, 177234

Rolex Oyster Perpetual Date
1500, 1501, 1503, 1505, 1530, 1550, 1560, 1603, 1625, 5075,
6075, 6335, 6518, 6534, 6605, 6627, 15000, 15010, 15037,
15038, 15053, 15200, 15203, 15210, 15223, 15238, 15505,
115200, 115210, 115234