G]Omega switzerland 1882 ,130 năm vẫn đang chạy
[IMG]Omega switzerland 1882 ,130 năm vẫn đang chạy[ hình của e nó
ae định giá giúp em...0937557557