Kính các bác chiêm ngưỡng nhé!!! Ai có nhu cầu cũng bán, giá phải chăng. Liên hệ hoangmichal@yahoo.com
coda1870a.jpgcoda1870b.jpgcodaya.jpgcodayb.jpgcokinh1870b.jpgcokinh1870a.jpgcosuya.jpgcosuyb.jpg co0kinh1870a.jpgco0kinh1870b.jpg