Made in canada máy đức 5gong, 5 búa, 15 phút điểm nhạc
làm bằng gỗ thịt nặng 7kg
Đẹp trên 95%
nguyên lành không có lỗi
cao 56cm
ngang 30cm
sâu 16cm
giá 5tr

để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp
để bàn kiểu nhà thờ đẹp