Em có con Telda gần 50 tuổi nhưng đã không còn đủ một số phụ kiện như: cốt lên giờ, mặt kính, mặt đồng hồ.
Cho hỏi có bác nào có mấy linh kiện đó cho em mua lại ạ!
Xin chân thành cảm ơn!