Bạn đang xem dây toàn bộ bằng inox (stainless steel) hiệu Longines 100% zin chính hãng cho các loại đồng hồ Longines quartz, tự động hoặc lên dây có đầu 18mm; dây có thể tháo hoặc thêm mắt dây vào. Mã số dây là 27674; tình trang chung khoảng 90%; nếu được đánh bóng thì giống như mới.
Giá bán: 1.2 triệu vnd

Đã bán tháng 7, 2012

Bán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm-dsc_0014.jpgBán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm-dsc_0013.jpgBán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm-dsc_0016.jpgBán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm-dsc_0015.jpg
Bán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm
Bán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mmBán dây inox hiệu Longines 100% zin chính hãng đầu 18mm