Dây chopard chính hãng 18k (vàng trắng và vàng) . Được lấy ra từ đồng hồ chopard vàng nguyên con dây liền. Có thể hàn vào vỏ đồng hồ vàng hoặc chế thêm hai bát để gắn vào giống như dây da; đầu 20mm. Cân nặng 46.6 g =1.243 cây ;bán theo vàng 18k (.75 ) của vàng SJC + 1.5 triệu vnd (kiểu,model, thương hiệu)
Chieu dai 14.7cm

Đã bán


Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0023.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0024.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0025.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0022.jpg

Dây Ebel chính hãng 18k solid gold . Được lấy ra từ đồng hồ Ebel vàng nguyên con, đầu 18mm. Cân nặng 70.8 g =1.888 cây ;bán theo vàng 18k (.75 ) của vàng SJC + 1.5 triệu vnd (kiểu,model, thương hiệu)
Mắt dây có thể tháo rời, nếu chỉ cần mắt dây không chúng tôi cũng sẽ cân lên tính tiền và thêm một chút.
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0027.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0028.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0026.jpg

Dây vàng trắng 14k không có hiệu gì hết nên dùng cho các đồng hồ có đầu 18mm. Dây này được gia công tại Mỹ. Bán theo giá vàng 14k (.585) SJC + 400 ngàn vnd (model và kiểu)
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0031.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0030.jpg
Bán dây Ebel Chopard vàng 18k (vàng khối đặc)  Bán theo giá vàng 18k SJC lúc mua + 1.5 triệu vnd-dsc_0029.jpg