100% zin chính hãng Cartier lắc kê vàng; made in French; tình trang như trong hình.
Giá bán: 1.7 Triệu VND.
Đã bán


Bán kính mát Cartier 100% zin chính hãng-dsc_0018.jpgBán kính mát Cartier 100% zin chính hãng-dsc_0019.jpgBán kính mát Cartier 100% zin chính hãng-dsc_0020.jpg
Bán kính mát Cartier 100% zin chính hãng