Hiện nay, có rất nhiều người thắc mắc về hồ sơ, thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép mạng xã hội. Cùng tìm hiểu quy định hiện nay về gia hạn, cấp lạiại giấy phép mạng xã hội qua bài viết dưới đây.

Xem thêm >>
công ty tạm ngừng kinh doanh
Quy định về thời gian gia hạn giấy phép mạng xã hội

Chậm nhất 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp tiến hành gửi văn bản, hồ sơ có liên quan tới cơ quan cấp phép để đề nghị gia hạn. Trong văn bản nêu rõ thời hạn gia hạn.Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trong trường hợp từ chối gia hạn giấy phép mạng xã hội, cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản trả lời thể hiện rõ lý do từ chối.Giấy phép sử dụng mạng xã hội được gia hạn không quá 02 lần và mỗi lần gia hạn không được quá 02 năm.Quy định hiện hành về cấp lại giấy phép mạng xã hội

Trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng mạng xã hội đến cơ quan có thẩm quyền. Văn bản đề nghị cấp lại cần cung cấp thông tin về số giấy phép, ngày cấp của giấy phép sử dụng mạng xã hội đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng. Trong trường hợp giấy phép sử dụng mạng xã hội bị hư hỏng thì tổ chức, doanh nghiệp phải gửi kèm theo giấy phép bị hư hỏng.Kể từ này nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng mạng xã hội, trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép. Nếu từ chối cấp lại giấy phép sử dụng mạng xã hội, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Xem chi tiết >>
quy định tạm ngừng kinh doanhNhững lưu ý trong quá trình sử dụng, quản lý mạng xã hội

Tổ chức, doanh nghiệp khi được cấp Giấy phép sử dụng mạng xã hội cần phải lưu ý các quy định sau để không bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép sử dụng:*Các trường hợp bị thu hồi giấy phép mạng xã hội theo quy định hiện nay bao gồm:
  • Hai lần bị đình chỉ giấy phép sử dụng mạng xã hội
  • Vi phạm các quy định:


  1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

    Xem qua >> giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Liên hệ Luật Sư X

Sử dụng dịch vụ của Luật sư X sẽ đem lại những lợi ích sau:
  1. Tiết kiệm được thời gian và công sức
  2. Không còn phải đau đầu nghiên cứu hồ sơ và thủ tục
  3. Nhận kết quả tận nhà thật thuận tiện.


Nếu quý khách có nhu cầu được tư vấn về
Gia hạn, cấp lại giấy phép mxh;đừn