Rolex Air King 4365

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 4365-www.donghothuysy.net.JPG
Lần xem: 630
Kích thước: 158.3 KB
Movement: Caliber automatic 510
Year: 1946
Case: Stainless Steel
Bracelet: Reptile skin
Diameter: 33 mm

Rolex Air King 4925

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 4925-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 682
Kích thước: 163.3 KB
Movement: Caliber automatic 510
Year: 1946
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 33 mm

Rolex Air King 5500

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 5500-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 945
Kích thước: 82.1 KB
Movement: Caliber automatic 1530
Year: 1957
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 5501

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 5501-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 691
Kích thước: 82.8 KB
Movement: Caliber automatic 1530
Year: 1957
Case: Gold bezel & crown
Bracelet: Gold and Stainless steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 5506

Tên : 5506-www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 354
Kích cở : 34.8 KB
Movement: Caliber automatic 1530
Year: 1957
Case: Rose gold bezel and crown
Bracelet: Rose gold and Stainless steel
Diameter: 34 mm

Rolex Air King 6552

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6552-www.donghothuysy.net.JPG
Lần xem: 683
Kích thước: 534.0 KB
Movement: Caliber automatic 1030
Year: 1950
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 m
Thickness: 12 mm

Rolex Air King Date 5700

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Date 5700-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 744
Kích thước: 768.8 KB
Movement: Caliber automatic 1525
Year: 1965
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 34 mm
Thickness: 13 mm

Rolex Air King Date 5701

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Date 5701-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 658
Kích thước: 120.2 KB
Movement: Caliber automatic 1525
Year: 1965
Case: Gold bezel and Crown
Bracelet: Gold and Stainless steel
Diameter: 34 mm
Thickness: 13 mm