Nơi chuyên mua ban-thu mua-trao đổi đồng hồ Rolex Submariner 14060-16610-16610V-16613-16618Submariner Reference Numbers: Since ~1989; 14060, 14060M, 16610, 16610V, 16613, 16618

Năm sản xuất:
Đời mới kính sapphire Subs, từ giữa-1980's tới 2010.

Trọng lượng (Toàn bộ cân nặng)
14060 - 127 grams
16610 - 135 grams
16613 - 148 grams
16618 - 175 grams

So sánh với model xưa hơn 1680 - 117 grams

Máy những model bên dưới dùng:
14060M - Calibre:3130, Jewels (chân kính):31, 28,800 (số lần giao động trên giờ)
16610 - Calibre:3135, Jewels (chân kính):31,
16610V - 3135
16613 - 3135

Năng lượng dự trữ: 50 giờNhững hình ảnh của những models:

14060M:14060M-COSC Z-series
Những đồng hồ Rolex Submariner Model trước 201016610
Những đồng hồ Rolex Submariner Model trước 201016610 LV-F series-oval O
Những đồng hồ Rolex Submariner Model trước 2010
16610 LV-D series
Những đồng hồ Rolex Submariner Model trước 2010
V series 16610, LV and LN:

Hình máy Rolex 3135Submariner


www.rolex.com

donghothuysy.net