www.donghothuysy.net xin chia sẻ với quý vị một số thông tin về sự ra đời và phát triển của dòng Rolex Submariner

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Submariner.jpg
Lần xem: 342
Kích thước:  394.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Giới thiệu Submariner.jpg
Lần xem: 348
Kích thước:  181.5 KB