01 sangos automatic
Đang hoạt động
25 jewels
size 34mm chưa tính núm
Chỉnh giờ lịch cũng chạy theo luôn
không có đồ mở nắp nên k chụp hình dc
giá 1tr6...