Do em chụp bằng điện thoại nên không được đẹp và bóng bẫy như máy ãnh . Nhìn bên ngoài đẹp và sang hơn hình ãnh nhiều ạ.

Hàng chính hãng CHARMEX

- Mặt trắng, 2 kim , viền trong và mặt ngoài có...