Xin giới thiệu với các anh chị đồng hồ quả lê Zenith và Eluxa chính hãng của Thụy Sĩ:
1. Đồng hồ Zenith 1 lỗ cổ của Thụy Sĩ, cao 70 cm kể cả đế:...