Dù là chiếc đồng hồ thử thách giới hạn của không gian hay chiếc đồng hồ được chê tạo cho bác sĩ, Omega vẫn vẹn niềm đam mê tạo ra nhũng tạo tác ' có sự cân bằng hoàn hảo khi kết hợp giữa phong cách,...