gần bằng giá mới mua ở chính cửa hàng omega rồi bác ơi.